Under våren 2020 finns det möjlighet att delta i en kurs om 8 veckor som utgör Steg 1 i den internationella lärarutbildningen i Mindful Selfcompassion.
Gratis introduktion den 20 februari kl 18-20!