none

Välkommen till bokrelease!!

Vi har äran att den 18/1 få hålla bokrelease för boken ”Sjömannen som gick genom väggen” av Björn Wrangsjö och Tomas Ljungberg. Förutom tillgång till författarna bjuder vi på dryck med tilltugg.

I boken resonerar Björn och Tomas kring människans exceptionella upplevelser – upplevelse som inte riktigt tycks rymmas inom det normala. De reflekterar utifrån sin mångåriga erfarenhetsbank blad annat över olika typer av företeelser, olika förklaringsmodeller och förhållandet till andra tillstånd som behandlas inom psykiatrin.

Björn Wrangsjö och Tomas Ljungberg är båda läkare och docenter med många års yrkeserfarenhet som grund till sina reflektioner.