none

Detta är en kurs som lär ut kunskap om hur du kan hjälpa klienter att utveckla sin förmåga att byta humör. Metoden bygger på minnesåterkonsolidering, en manual och intensiv övning under kursdagarna. Det handlar om att träna välbefinnande och att sedan kunna bearbeta negativa känslor, framför allt att minska rädsla. Läs mer på HR-KBT.se.

Lärare är Göran Högberg som är legitimerad psykoterapeut, medicine doktor och barn- och allmänpsykiater.
Göran har hållit i denna utbildning under många år och med väldigt positiv respons från deltagarna.

Utbildningsdagar: Tre dagar 11-13 maj och tre dagar 21-23 september 2020.

Kostnad: 8 000 kronor plus moms för alla sex dagarna.

Anmälan och frågor: gorhogberg1@gmail.com