Under hösten 2019 finns det möjlighet att delta i en kurs i Humörregleringsinriktad kognitiv beteendeterapi (HR-KBT) om totalt sex utbildningsdagar. HR-KBT är en manualbaserad behandling som bygger på minnesåterkonsolidering. Grunden för HR-KBT är arbete med känslor med fokus på känsloreglering och kursen bygger huvudsakligen på praktiska övningar av protokollet, med tillhörande teoretiska moment. Kursen ger en grund för att börja tillämpa metoden inom ramen för deltagarens professionella sammanhang.

Arrangör är Svenska Institutet för Minnesåterkonsolideringsbaserad Affektiv Terapi, SIMAP. Huvudlärare är Göran Högberg som är barnpsykiater, allmänpsykiater, psykoterapeut och medicine doktor. Göran har hållit i denna utbildning under många år och med väldigt positiv respons från deltagarna.

Utbildningsdagar 2019:

  • fredag och lördag 20-21 september
  • fredag och lördag 25-26 oktober
  • fredag och lördag 29-30 november

Kostnad: 9 000 kronor plus moms för alla sex dagarna.
Anmälan och ytterligare information: http://www.hr-kbt.se/kontakt-16900527

Mer utförlig information om kursen finns här: Kurs i humörregleringsinriktad kognitiv beteendeterapi