none

Under hösten 2019 startar en kognitiv samtalsgrupp på Skånegatan97 med Jörgen Herlofson som huvudledare. Det finns några platser kvar för den som är intresserad.

Gruppen består av 6-8 deltagare och träffas varje vecka under 2 timmar på måndagskvällar. Programmet pågår totalt i 14 veckor. Grundtanken är att du som deltagare både ska få möjlighet att fördjupa din självkännedom och att utveckla och förbättra ditt självförtroende och din självkänsla. Upplägget är framtaget i syfte att bidra till stressreduktion och livskvalitet och har använts framgångsrikt under många år.

Jörgen Herlofson är läkare, specialist i psykiatri och psykoterapeut.
Leena K Nygren är psykoterapeut och symboldramaterapeut.

Om du är intresserad hör av dig till Leena på leena.k.nygren@skanegatan97.se eller Jörgen på j.herlofson@gmail.com