none

Under våren 2020 finns det möjlighet att delta i en kurs om 8 veckor som utgör Steg 1 i den internationella lärarutbildningen i Mindful Selfcompassion.

Gratis introduktion den 20 februari kl 18-20!
Föranmälan sker på Facebook eller till Marie Swartling Philip enligt nedan.

Mindful Self Compassion, MSC, fokuserar på hur vi i medveten närvaro kan börja möta oss själva med mer medkänsla, värme och kärlek. Det är ett banbrytande program skapat av psykologiprofessor Kristin Neff, tillsammans med Christopher Germer, psykolog och psykoterapeut. MSC bygger på Mindfulnessbaserad stressreduktion, kärleksfull vänlighet/medkänsla med inslag av anknytningsteori och hjärnforskning. Mindful Self Compassion passar alla och övar hjärnan att medvetet uppleva glädje och välbehag. Mindful Self compassion har goda effekter vid oro, ångest, nedstämdhet, prestationsångest, relationsproblem dålig självkänsla, självkritik och stress. Forskning visar att Mindful Self Compassion gynnar återhämtning, resiliens, inre styrka liksom trygghet, glädje och välbefinnande. Det ökar vår motivation till förändring, vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer benägna att pröva igen.
Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans och välbefinnande i våra liv.

När: Torsdagar kl 17.30 – 20.00 följande datum: 5/3, 19/3, 26/3, 2/4, 16/4, 23/4, 7/5 & 14/5. Tyst halvdagsretreat den 19/4.

Pris: 5.900 kr inkl moms för privatperson. (6.900 exkl moms för företag).
20% rabatt för studerande, arbetslösa och sjukskrivna.
Early bird: 500 kr rabatt vid anmälan före den 31 dec.
Om du gått kursen tidigare betalar du 50%.

Anmälan och frågor: in-balance@mail.nu. Tel: 0704-678 679. Anmälan är bindande.

Kursledare: Marie Swartling Philip, Med mag Beteendevetenskap, Mindfulnesslärare/MBSR, Lärare MSC