Under hösten 2019 finns det möjlighet att delta i en introduktionskurs i hur man arbetar enligt vetenskapliga principer och hur man värderar vetenskaplig litteratur för att avgöra hur stark evidens det finns för ett påstående eller en slutsats.

Kursledare är Tomas Ljungberg som är läkare och docent i farmakologi. Tomas har forskat inom flera vetenskapliga områden såsom psykofarmakologi, neurofysiologi, etologi och psykoterapi. Har skrivit fyra böcker och ett flertal  vetenskapliga artiklar i dessa ämnen.

Innehållet i kursen motsvarar utbildningar som Tomas tidigare hållit för personer som ska börja forska och omfattar fyra schemalagda heldagar samt en dags eget arbete fördelat över de fyra veckorna.

Utbildningsdagar 2019:

  • fredag 27 september
  • fredag 4 oktober
  • fredag 11 oktober
  • fredag 18 oktober

Kursen tar maximalt 12 deltagare och det är ”först till kvarn” som gäller. Om du är intresserad, hör av dig till Leena K Nygren.

Mer utförlig information om bland annat innehåller de olika dagarna finns här: Kurs i vetenskapligt arbetssätt och evidensbasering.