Klas Nygren

Klas Nygren

Projektledare, förändringsledare, IT-arkitekt och affärsutvecklare

Klas är en kreativ och driven projektledare med över femton års erfarenhet från större förändringsprojekt. Utöver rollen som övergripande projektledare har han under senare år ofta haft rollen som produktägare i agila projekt med ansvar för affär, verksamhetsförändringar, arkitektur och faktiskt genomförande.

Klas fokus är att strategiskt förena affärsnytta, användarnytta och tekniska möjligheter och att genomföra förändringar som är långsiktiga och hållbara tillsammans med verksamheten. Hans styrka ligger i en helhetssyn i allt från strategi till slutlig lösning, och då framför allt kring interaktion, kommunikation och att få till ett förändringsarbete som involverar, engagerar och som ger kraft att slutföra långsiktiga projekt med höga ambitionsnivåer.

Under alla år som konsult har Klas också varit delägare och drivit de olika företagen han arbetat för. Idag är han delägare i Triagon Metaperspektiv AB och är med och driver Skånegatan97 som affärsansvarig. Som en del av företagsverksamheten har han under många år agerat stöd och mentor och tar även externa mentorsuppdrag.

Inriktning

 • Projektledning
 • Agilt produktägarskap
 • Systemiskt förändringsarbete
 • Informations- och lösningsarkitektur
 • Affärsstrategi
 • Mentorskap

Uppdragsgivare (exempel)

 • AMF Pension
 • If  Märkesförsäkringar
 • Norstedts och Rabén & Sjögren
 • Riskpolissyrelsen
 • ICA

Utbildning

 • Certifierad Kommunikolog
 • Certifierad Produktägare i Scrum, Citerus
 • Diplomerad IT arkitekt, Dataföreningen
 • Ledarskap i förändring
 • Situationsanpassat ledarskap, Mercuri International
 • Data- och systemvetenskap, Stockholms Universitet

Språkkunskaper

 • Svenska
 • Engelska