Anna Fant Misic

Anna Fant Misic

Fil. mag. psykologi, Steg-1 terapeut i KBT & PDT

Anna har en magisterexamen i psykologi från Stockholms Universitet och har gått grundläggande utbildning i psykoterapi inkluderande både KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och PDT (Psykodynamisk terapi) vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hon har mer än 10 års erfarenhet av att arbeta med terapeutiska samtal och arbetar både med ungdomar och vuxna. Anna arbetar parallellt med tjänsten som privatpraktiserande terapeut på ätstörningsklinik och är specialutbildad inom ätstörning.

I sitt terapeutiska arbete utgår Anna från ett KBT-perspektiv med tillämpning i evidensbaserad forskning. Det finns även möjlighet att kombinera inriktningarna KBT och PDT till en integrativ terapi. Varje terapi utformas efter individens problematik och behov, allt för att uppnå ett så gott terapeutiskt arbete och så önskvärda resultat som möjligt.

I kombination med sitt terapeutiska arbete går Anna i regelbunden handledning hos legitimerad psykoterapeut Margaretha Lilja, AB Parrådgivarna.

www.sperakbt.se

Inriktning

 • Kognitiv Beteende Terapi
 • Integrativt perspektiv

Medlemskap

 • Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, SFKBT

Utbildning

 • Grundläggande utbildning i motiverande samtal, Karolinska Institutet
 • Schematerapi, Svenska institutet för kognitiv terapi
 • Ledarskap, Stockholms Universitet
 • Basutbildning i Psykoterapeutisk metod, Karolinska Institutet
 • Magisterexamen i Psykologi, Stockholms Universitet
 • Kandidatexamen i Beteendevetenskap, Halmstad Högskola

 

Språkkunskaper

 • Svenska
 • Engelska