Kognitivt inriktad samtalsgrupp
– med fokus på utmattning, ångest och stress

Gruppen består av 6-8 deltagare och träffas varje vecka under 2 timmar på måndagskvällar. Programmet pågår totalt i 14 veckor. Grundtanken är att du som deltagare både ska få möjlighet att fördjupa din självkännedom och att utveckla och förbättra ditt självförtroende och din självkänsla.

I gruppen tar vi upp ämnen som kan hjälpa dig att:

  • Bli mer medveten om var i livet du befinner dig just nu och hur det påverkar dig
  • Ta reda på vad som är särskilt viktigt för dig, vad du mår bra av och olika sätt som du kan ta hand om dig själv på
  • Se kopplingen mellan dina tankar, känslor och beteenden
  • Stärka din självkänsla
  • Prioritera rätt och kommunicera bra i relationer
  • Våga pröva nya saker och göra förändringar som du själv önskar

Du deltar i gruppen för att dela med dig av dina egna erfarenheter och funderingar och för att lyssna till andras. Men du bestämmer själv vad och hur mycket du vill berätta under gruppträffarna. Gruppledaren ansvarar för att hålla strukturen i gruppen och för att diskussionen håller sig till de ämnesområden och regler som gruppen kommit överens om.

Under gruppträffarna går största delen av tiden åt till att du och de andra gruppmedlemmarna delar med er av erfarenheter från veckan som gått. En mindre del av gruppträffen ägnas åt att gruppledaren tar upp veckans tema och introducerar ett nytt ämne att fundera på och diskutera.

Mellan varje gruppträff får du tillfälle att arbeta med en hemuppgift som du givit dig själv. Det kan t ex vara någonting du vill ta reda på om dig själv eller någonting nytt du vill prova på. Du kommer att få ett deltagarmaterial som kan ge dig nya infallsvinklar i viktiga avseenden och inspirera dig att utveckla dig själv.

Är du intresserad så kan vi berätta mer för dig.

Leena:           leena.k.nygren@skanegatan97.se

Jörgen:          j.herlofson@gmail.com