Filosofiska salonger

Detta är tillfällen att i en behaglig miljö ha utforskande och reflekterande samtal kring livets stora frågor. Varje tillfälle har ett tema, men samtalen knyter an till det som är aktuellt i vår omvärld och hos deltagarna i gruppen. Salongerna hålls av Jan Aronsson som har hållit i denna typ av salonger i många år och de är alltid väldigt uppskattade.

Jan Aronsson har en magisterexamen i praktisk filosofi och är legitimerad existentiell psykoterapeut och handledare. Han är en filosofisk frilansare som arbetat med filosofisk praxis sedan 1998. Han har stor erfarenhet av att arbeta filosofiskt med grupper inom organisationsutveckling, handledning och utbildning.

På hans webbplats www.insikt.nu finns flera artiklar kring filosofiska frågeställningar att ta del av för den som är intresserad.