none

Humörregleringsinriktad kognitiv beteendeterapi

HR-KBT – Byggd på minnesåterkonsolidering

Inom modern affektiv neurovetenskap har begreppet minnesåterkonsolidering lett till en ny syn på minnet. Tidigare teori uppfattade episodiskt minne som något ganska fast, där ett korttidsminne genom konsolidering blivit ett stabilt långtidsminne. Minnesåterkonsolidering innebär istället att ett personligt minne, när det är aktiverat, har en period av instabilitet och att det behöver återkonsolideras igen. Det betyder att det kan återkonsolideras i en förnyad form vilket innebär en behandlingsmöjlighet.

Negativa känslomässiga reaktioner knutna till minnen av personliga obehagliga och skrämmande erfarenheter utgör ett element i många tillstånd med psykiskt lidande. Vi kan tala om ett spektrum av rädsloreaktioner.

Minnesåterkonsolidering utgör en ny teoretisk grund för att arbeta med rädslotillstånd. HR-KBT är en manualbaserad behandling som bygger på minnesåterkonsolidering. Grunden för HR-KBT är arbete med känslor med fokus på känsloreglering. Klienterna tränar sig i att identifiera och släppa negativa känslor och i att identifiera och behålla positiva känslor.

Arbetet sker med aktivering av känslotillstånd och i metoden ingår alltid att börja med att förankra positiva känslotillstånd. HR-KBT är manualiserad och följer ett flexibelt protokoll som ibland kallas plus/minus/plus metoden. Detta flexibla protokoll kan tillämpas med olika tekniker.

Kursen omfattar tre kurstillfällen om två dagar. Kursen bygger huvudsakligen på praktiska övningar av protokollet, med tillhörande teoretiska moment. Det tre kurstillfällena ger tillsammans en grund för att börja tillämpa metoden inom ramen för deltagarens professionella sammanhang.

Kursen vänder sig till personer som arbetar med samtalsbehandling.Arrangör är Svenska Institutet för Minnesåterkonsolideringsbaserad Affektiv Terapi, SIMAP. Huvudlärare är Göran Högberg, barnpsykiater, allmänpsykiater, psykoterapeut och medicine doktor. Assisterande lärare kan tillkomma vid större grupp.

Krav för godkänd kurs är närvaro på de alla kursdagarna. Ett intyg om godkänd kurs delas ut när samtliga kursmoment är uppfyllda.

Kostnad: 9 000 kronor plus moms för alla sex dagarna.
Anmälan och ytterligare information: http://www.hr-kbt.se/kontakt-16900527
Utbildningen hålls på Skånegatan 97 och respektive kursdag är kl 9-17, med lunchpaus kl 12-13.

För mer information om metoden se http://www.hr-kbt.se