Att leda nätverksmöten

Vad är nätverksmötet? Är det möten för att lösa problem, möten för att förbättra relationer eller bådadera? Genomgång av olika typer av nätverksmöten:

  • Processmötets olika faser
  • Rollspelat processmöte lett av kursledarna
  • Mötesledarnas funktion och och nätverkslagets sammansättning
  • Förberedelser och mobilisering till ett nätverksmöte
  • Inbjudan och mötesplatser
  • Hur börjar man ett nätverksmöte?
  • Hur leder man ett möte?
  • Hur går man vidare efter ett möte?
  • Reflekterande på nätverksmöten
  • Dialogisk nätverkspraktik

I kursen ingår träning att under handledning leda möten i rollspel. För att möjliggöra detta kommer kursen att cirkulera mellan deltagarnas olika arbetsplatser, där kollegor bjuds in att medverka i rollspelen. Inom kursens ram finns också möjlighet att arbeta med reella nätverksmöten

KURSLITTERATUR (inköps av deltagarna):
Barn och Nätverk, Klefbeck & Ogden, Liber, Stockholm 2003
Nätverksboken, Forsberg & Wallmark, Liber, Stockholm 2003

UTBILDARE:
Johan Klefbeck
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Tel 070-743 37 65, johan.klefbeck@gmail.com

Gunnar Forsberg
Socionom , leg. psykoterapeut
Tel 073-962 01 15, gunnar@netletter.se