Möjlighet till nätverksmöten

På Skånegatan 97 har vi ett nätverksteam “Team Sofo” som förbereder och leder nätverksmöten när du eller någon i din familj behöver hjälp, till exempel:

  • vid en krissituation
  • när du känner oro för ditt barn/ungdom eller närstående
  • när du eller någon i din familj är i konflikt och behöver hjälp att komma vidare
  • när det finns många myndighetskontakter kring en allvarlig situation

Ett nätverksmöte är en mötesform där du bjuder in viktiga personer från ditt nätverk att tillsammans fokusera på den aktuella situationen och så långt som möjligt hjälpas åt för att föra situationen framåt på ett konstruktivt sätt. De människor du väljer att bjuda in kan till exempel vara släkt, vänner, arbetskamrater, grannar och myndighetspersoner.

Du bestämmer vilken eller vilka frågeställningar som ditt nätverk ska samlas kring och diskutera. Vi som nätverksledare hjälper dig att utforma din frågeställning och bjuder in till ditt möte. Vi brukar avsätta tre timmar för ett nätverksmöte med paus då vi bjuder på fika. På ett nätverksmöte ser vi som nätverksledare till att alla inbjudna har möjlighet att komma till tals och bli hörda kring det som mötet gäller.

Ett nätverksmöte är ett utmärkt sätt att tillsammans hitta bra och hållbara lösningar. Du får här möjlighet att bli hörd och få hjälp av många personer i ditt nätverk. Ett tillfälle för alla som är viktiga för varandra att samlas och tillsammans hitta vägen framåt.

Om du tror att ett nätverksmöte är något för dig eller någon närstående kan du kontakta oss i nätverksteamet direkt eller via din socialsekreterare, familjebehandlare eller socialrådgivare om du redan har en sådan kontakt kring din situation.

Kontakt oss gärna på e-post info@skanegatan97.se eller via Kontakt-sidan